Oppdatert veileder om frysbestemmelsene

Det er gjort noen mindre endringer og presiseringer, blant annet etter innspill fra brukerne av veilederen.

I tillegg til Utenriksdepartementet og Finanstilsynet, har Justis- og beredskapsdepartementet, Økokrim,  Politiets Sikkerhetstjeneste, Finans Norge, Nordea og DnB deltatt i arbeidet med frysveilederen.