Hvitvasking

Hvitvasking er handlinger som på ulike måter bidrar til sikre utbyttet fra straffbare handlinger ved å skjule hvor det blir av eller hvem som har rådigheten over det, eller som tilslører inntekter eller eiendelers ulovlige opphav. For at kriminelle skal kunne nyte fordelene av et ulovlig utbytte uten å vekke mistanke, må utbyttet integreres i den legale økonomien. Hvitvaskingen kan enten gjennomføres for andre eller for å sikre utbytte av egne straffbare handlinger (selvvasking). Det er ikke uvanlig at hvitvaskingen skjer ved hjelp av ellers lovlydige venner, familie eller forretningsforbindelser.

For mer informasjon om hvitvasking se økokrim.no