Hvitvaskingskonferansen 2018

Målet for konferansen var å presentere aktuelle temaer, saker og problemstillinger som har betydning for finansforetakenes etterlevelse av hvitvaskingsloven. Flere av temaene er basert på innspill og forslag fra deltagere på fjorårets konferanse.

Turid Grotmoll, styreleder i Finans Norge og administrerende direktør i SpareBank1 Gruppen, åpnet konferansen. Statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet Thor Kleppen Sættem åpnet dag to med et foredrag om regjeringens innsats mot arbeidslivskriminalitet. Forfatter av boken «Svartmaling», Einar Haakaas, ga et innblikk i hvitvaskingsmoduser i Norge.

Her finner du presentasjonene fra konferansen (lenke).