FATF Offisiell erklæring – juni 2020

Som følge av COVID-19-pandemien, jf. over, er det de offisielle erklæringene fra februar 2020 som fortsatt gjelder.

Jurisdiksjoner som omfattes av en henstilling fra FATF om å gjennomføre forsterkede kundetiltak, og, i de mest alvorlige tilfellene, å iverksette mottiltak for å beskytte det internasjonale finanssystemet mot den pågående risikoen for hvitvasking, terrorfinansiering og finansiering av spredning av masseødeleggelsesvåpen som stammer fra juridisdiksjonene (denne listen blir ofte omtalt som «svartelisten»):

Lenke til erklæringene: http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/call-for-action-february-2020.html