FATF Offisiell erklæring – oktober 2022

Myanmar ble 21. oktober plassert på FATFs «svarteliste». Listeføringen innebærer at det skal gjennomføres forsterkede kundetiltak ved forretningsforbindelser og transaksjoner som involverer Myanmar. Det understrekes i erklæringen at under utøvelsen av forsterkede kundetiltak skal finansiering av humanitært arbeid og legitime samfunnsorganisasjoner ikke forhindres. Pakistan og Nicaragua ble samtidig tatt av «grålisten».

The Financial Action Task Force (FATF) er det globale organet som fastsetter standarder for bekjempelse av hvitvasking av penger og terrorfinansiering (AML/CFT). For å beskytte det internasjonale finanssystemet mot risiko knyttet til hvitvasking av penger og terrorfinansiering (ML/TF) og for å oppfordre til økt etterlevelse av AML/CFT-standardene har FATF identifisert juridiksjoner med strategiske mangler og samarbeider med disse juridiksjonene om å utbedre manglene, som utgjør en risiko for det internasjonale finanssystemet.

Juridiksjoner som omfattes av en henstilling fra FATF om å gjennomføre forsterkede kundetiltak, og, i de mest alvorlige tilfellene, å iverksette mottiltak for å beskytte det internasjonale finanssystemet mot den pågående risikoen for hvitvasking, terrorfinansiering og finansiering av spredning av masseødeleggelsesvåpen som stammer fra juridiksjonene (denne listen blir ofte omtalt som «svartelisten»):

Lenke til FATFs offisielle erklæring knyttet til land hvor det oppfordres til tiltak («svartelisten»): Documents – Financial Action Task Force (FATF) (fatf-gafi.org)

Lenke til FATFs offisielle erklæring knyttet til land som er gjenstand for særskilt monitorering («grålisten»): Documents – Financial Action Task Force (FATF) (fatf-gafi.org)