Kategori: Nyheter

FATF Offisiell erklæring – oktober 2022

Myanmar ble 21. oktober plassert på FATFs «svarteliste». Listeføringen innebærer at det skal gjennomføres forsterkede kundetiltak ved forretningsforbindelser og transaksjoner som involverer Myanmar. Det understrekes i erklæringen at under utøvelsen av forsterkede kundetiltak skal finansiering av humanitært arbeid og legitime samfunnsorganisasjoner ikke forhindres. Pakistan og Nicaragua ble samtidig tatt av «grålisten». The Financial Action Task…

FATF Offisiell erklæring – oktober 2020

The Financial Action Task Force (FATF) er det globale organet som fastsetter standarder for bekjempelse av hvitvasking av penger og terrorfinansiering (AML/CFT). For å beskytte det internasjonale finanssystemet mot risiko knyttet til hvitvasking av penger og terrorfinansiering (ML/TF) og for å oppfordre til økt etterlevelse av AML/CFT-standardene har FATF identifisert jurisdiksjoner med strategiske mangler og samarbeider med disse jurisdiksjonene om å utbedre manglene, som utgjør en risiko for det internasjonale finanssystemet.

Som følge av COVID-19-pandemien er FATFs prosesser med å følge opp land med høyere risiko satt på vent.

FATF Offisiell erklæring – juni 2020

The Financial Action Task Force (FATF) er det globale organet som fastsetter standarder for bekjempelse av hvitvasking av penger og terrorfinansiering (AML/CFT). For å beskytte det internasjonale finanssystemet mot risiko knyttet til hvitvasking av penger og terrorfinansiering (ML/TF) og for å oppfordre til økt etterlevelse av AML/CFT-standardene har FATF identifisert jurisdiksjoner med strategiske mangler og samarbeider med disse jurisdiksjonene om å utbedre manglene, som utgjør en risiko for det internasjonale finanssystemet.

Som følge av COVID-19-pandemien er FATFs prosesser med å følge opp land med høyere risiko satt på vent.

FATF Offisiell erklæring – oktober 2019

Paris, 18. oktober 2019 – The Financial Action Task Force (FATF) er det globale organet som fastsetter standarder for bekjempelse av hvitvasking av penger og terrorfinansiering (AML/CFT). For å beskytte det internasjonale finanssystemet mot risiko knyttet til hvitvasking av penger og terrorfinansiering (ML/FT) og for å oppfordre til økt etterlevelse av AML/CFT-standardene har FATF identifisert jurisdiksjoner med strategiske mangler og samarbeider med disse jurisdiksjonene om å utbedre manglene, som utgjør en risiko for det internasjonale finanssystemet.

Kvitvaskingskonferansen 2019

Finanstilsynet, Finans Norge og ØKOKRIM arrangerer 19. og 20. november kvitvaskingskonferansen 2019. Konferansen skal bidra til at føretaka i finanssektoren etterlever kvitvaskingsregelverket, og programmet belyser aktuelle tema, saker og problemstillingar knytta til kvitvasking og terrorfinansiering.

Hvitvaskingskonferansen 2018

Hvitvaskingskonferansen for 2018 gikk av stabelen 8-9. november 2018 på Sundvolden Hotel. Konferansen var et samarbeid mellom Finans Norge, Finanstilsynet og ØKOKRIM.

Oppdatert veileder om frysbestemmelsene

Utenriksdepartementet og Finanstilsynet har oppdatert veilederen om frysbestemmelsene. Veilederen ble publisert i juni 2016 og skal gjøre det enklere å forstå de finansielle sanksjonene som norske aktører må forholde seg til.